logo
  • 0 Favoriter

Sök efter hus och artiklar

x
Här var det tomt. Välj och lägg till dina favorithus.

Kundanpassning är
vår standard

Lövsta Trähus kundanpassar ert framtida hus utefter era tankar och idéer, tillsammans med vår långa erfarenhet ritar vi fram ert drömhus. Vid ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte sitter vi ner i vår utställning för att gå igenom era husplaner och skissar fram ert drömhus.

KUNDANPASSNING & VALFRIHET

Lövsta Trähus erbjuder er ett kundanpassat hus med stor valfrihet. Att rita just ert hus kan starta på olika sätt då varje kund har sina önskemål, därav är vi lyhörda efter kundens behov och intressen. Här kommer 4 vanliga tillvägagångsätt.

Ni har hittat ett kundanpassat hus som vi tidigare byggt eller ett kataloghus där ni önskar göra justeringar på fasad och planlösning. Här bollar vi tillsammans tankar och idéer för att hitta rätt. Lövsta Trähus är inte låsta utan anpassar huset helt efter ert önskemål.

Ni kommer in med bilder och idéer, där vi från ”scratch” skissar fram ert hus. Här får ni som kund hjälp av våra säljare/ritare som har lång erfarenhet, alternativt att vi tar hjälp av en extern arkitekt för att hitta rätt. Vid behov åker även vår representant ut i ett första skede för att se tomten och skapa sig en god uppfattning, i många fall räcker det med bilder i ett första läge för att starta en dialog.

Ni kommer in med ett arkitektritat hus som vi tillsammans diskuterar och där vi lyfter tankar och idéer för att göra eventuella justeringar.

Ni väljer ett av våra kataloghus eller kundanpassade hus om vi sedan tidigare ritat fram ert drömhus. På detta vis kan ni som kund få ett mer kostnadseffektivt val då ritningar redan finns framtagna.

MATERIALVAL

När vi tagit fram ritningarna/skissförslag för ert hus går vi tillsammans igenom husets materialval. Här får ni som kund vara med och tycka kring utförande av material och val leverantörer. Lövsta Trähus är inte låsta till någon leverantör men vi har flertalet samarbetspartners för husets alla ingående delar. Om ni som kund önskar köpa en viss produkt själva eller har egna goda kontakter så går detta givetvis bra att nyttja.

För att ni som kund inte ska behöva ta beslut kring val långt innan ert hus är monterat så har vi valt ett arbetssätt där valen görs under byggnationens gång. Vi har tillsammans valt ett utgångsläge som vi sedan justerar och arbetar utifrån. På så sätt kan ni som kund göra era val/justeringar i rätt tid och där ni har kunnat gå in i ert hus och skapat er en god uppfattning för att ta rätt beslut.

ERFARENHET & KVALITET

Lövsta Trähus är ett familjeägt företag som grundades i början på 1980-talet. Vi tillverkar 35 – 40 unika hus om året, allt ifrån fritidshus till större herrgårdar. Vi är aktiva i både Sverige och i Norge, på så sätt har vi skapat oss en bred erfarenhet av olika byggnadsstilar och tillvägagångssätt.

Med lång och gedigen erfarenhet har vi tagit fram egna snickeridetaljer och dekorer både utvändigt och invändigt. Detta gör att ett Lövsta Trähus blir unikt för dess detaljerna. Vi använder oss även av råspont i alla ytterväggar och innerväggar vilket vi är relativt ensamma om. Lövsta Trähus använder sig av naturliga trämaterial genomgående för ert hus i allra största möjliga mån.
Läs mer om våra genuina och naturliga material här >

ENGAGEMANG & SAMVERKAN

Lövsta Trähus är en mindre aktör och på så vis är vi flexibla och kan anpassa oss till kundens behov. Vi har korta led mellan säljare, ritare, konstruktörer och tillverkning då kontor och fabrik finns under samma tak. Detta underlättar dialog och beslut inom företaget men även med er som kund.

Vi inbjuder och välkomnar er som kund att vara delaktig under resans gång, på så sätt har ni en bättre inblick och förståelse. I vilken grad ni önskar delta är upp till er som kund för vad ni känner är intressant. Delaktighet ger er en bättre upplevelse och vi når er förväntan med ett gott resultat.

Vår representant är med er som kund från första samtal och under hela byggnationen fram till färdigt hus. På så vis får ni som kund en kontakt som ger er en trygg byggprocess med god vägledning och vi skapar ett hus att älska. Vi bygger en långsiktig relation som ger ringar på vattnet.

BYGGNATION

Hos Lövsta Trähus ger vi även möjligheten till flexibilitet kring själva byggnationen och entreprenaderna. Ni bestämmer själva vilka delar ni önskar få hjälp med och vilka delar ni själva vill utföra. Vissa kunder önskar att utföra markarbete och grund i egen regi eller måla utvändigt. Ni som kund kanske har en elektriker eller rörmokare i familjen. Här bestämmer ni själva om ni vill engagerar er med eget arbete eller om ni vill få hjälp att utföra allt arbete!