logo
  • 0 Favoriter

Sök efter hus och artiklar

x
Här var det tomt. Välj och lägg till dina favorithus.

Att välja rätt entreprenadform

ENTREPRENADFORMER

När ni bygger med Lövsta Trähus kan ni som kund välja den entreprenadform som passar era förutsättningar bäst.
I huvudsak består entreprenaden av två delar.

Ena delen omfattar husbyggnadssatsen samt det byggnadsmaterial som behövs för att färdigställa huset. För detta skrivs ett avtal med oss på Lövsta Trähus.
Den andra delen inbegriper parten som ska montera och färdigställa ert hus, där avtal skrivs med en eller flera entreprenörer.

Lövsta Trähus erbjuder därför er som kund att välja mellan generalentreprenad, delad entreprenad eller ett stommontage.
Nedan hjälper vi er reda ut de olika entreprenadformerna.

GENERALENTREPRENAD

Generalentreprenad är den vanligaste entreprenadformen hos oss på Lövsta Trähus. Då upphandlas Lövsta Trähus leverans i ett separat avtal och ett andra avtal för övriga entreprenader som ligger under byggentreprenörens åtagande.

För er som kund är generalentreprenad enklare att hantera då ni endast har två avtalsparter att förhålla er till. Här ligger också ansvaret för frågor kring byggregler, arbetsmiljö och samordning mellan underentreprenörer hos byggentreprenören.

För att hjälpa er som kund kan vi på Lövsta Trähus vara behjälpliga med att infodra offerter från lämpliga byggentreprenörer. Självklart finns vi också med som stöd under hela byggprocessen.

DELAD ENTREPRENAD

Är ni själva hantverkare, har goda kontakter inom branschen eller planerar att göra mycket arbete själva så är delad entreprenad ett bra alternativ för er. Då upphandlas Lövsta Trähus leverans i ett separat avtal och övriga entreprenader i egen regi, var för sig. Med denna entreprenadform kan ni välja att bygga ert hus med entreprenaderna till fastpris eller på löpande räkning.

För detta krävs det att ni som kund är aktiva och engagerade i byggprocessens alla delar. Delad entreprenad ställer också högre krav på er som byggherre då ni har ansvar för samordning, byggregler, arbetsmiljö och andra myndighetskrav. Även här finns Lövsta Trähus med som stöd under hela byggprocessen.

STOMMONTAGE

Ett tredje alternativ för er som kund är att välja att endast få huset stommonterat fram till dess att huset är tätt med takstolar, råspont och takpapp.

För ett sådant montage har vi på Lövsta Trähus kontakt med flera byggentreprenörer som är vana att montera våra hus. I vissa fall kan byggentreprenörer också ta på sig att utföra utvändigt färdigt hus.